Det er et krav i revisjonsstandardene at vi årlig kartlegger bedriftens interne rutiner og opparbeider oss en forståelse av driften. Vi ønsker å forsøke å forenkle denne prosessen ved å ta i bruk et skjema for egenmelding. Det som skrives inn i skjemaet er ikke synlig for andre enn oss i e-revisjon, og vil som alt annet vi får vite bli behandlet som taushetsbelagt informasjon. Du kan når som helst avbryte og velge å gjennomføre denne informasjonsutvekslingen i møte eller over telefon.

Rutinebeskrivelse for eksisterende kunder

Kartlegging av de mest sentrale rutiner og arbeidsdeling
  • BANK

  • Inntekter/Salg/Fakturering

  • Varekjøp/utbetalinger/inngående faktura

  • Lønn

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.