e- revisjon sin primære tjeneste er ordinær revisjon av årsregnskap og skattemelding.

Klikk her for å sende oss en forespørsel

Revisjonstjenester


Ordinær revisjon
– Uavhengig bekreftelse på årsregnskap og mellombalanser i overenstemmelse med regnskapslovgivningen, god regnskapsskikk og internasjonale revisjonsstandarder

Forenklet revisjon av regnskaper og avtalte kontrollhandlinger,

  • Forenklet revisorkontroll av årsregnskaper for ikke revisjonspliktige virksomheter, og delårsregnskaper
  • Andre kontrollhandlinger av revisjonsmessig art som avtales med kunden og hvor vi rapporterer resultatet av dette

Attestasjonstjenester – Attestasjoner utføres etter selskapslovgivningen, på skatte- og ligningsdokumenter, avviklingsregnskap, Skattefunn og andre offentlige tilskudd

Rådgivningstjenester

Vi tilbyr bistand innenfor følgende områder;

  • Årsoppgjør
  • Skatt og avgift
  • Generasjonsskifter
  • Omorganiseringer – fusjon og fisjon, kjøp og salg av virksomhet
  • Due diligence
  • Internkontroll
  • Økonomistyring og økonomiske analyse

Klikk her for å sende oss en forespørsel

Regnskapstjenester

Vi leverer ikke ordinære regnskapstjenester. e-revisjon bistår med utarbeidelse av årsregnskap og skattepapirer.

Det finnes i dag flere skybaserte regnskapsløsninger som er enkle å benytte og er lett kommuniserbare ved bruk av revisjonstjenester på regnskapet.

For rene regnskapstjenester anbefaler vi at du henvender deg til en regnskapsfører, se gjerne https://www.tripletex.no/finn-regnskapsforer/