e- revisjon sin primære tjeneste er ordinær revisjon av årsregnskap og skattemelding.

 

Be om tilbud på dette ved å benytte vårt tilbudsskjema her.

I tillegg leverer e-revisjon følgende tjenester:

  • Bistand med oppsett av årsregnskap og skattemelding for innsending til myndigheter. Pris: 7 timer @ standard timepris(1200,-)
  • Attestasjon av skattefunn prosjekter. Pris: iht. medgått tid til gjeldende standard timepris
  • Bekreftelser av prosjektregnskap ifbm. Tilskudd fra offentlige myndigheter., Pris: iht. medgått tid til gjeldende standard timepris
  • MVA-analyse: gjennomgang av selskapets MVA-håndtering for å avdekke feil/underrapportering. Pris: iht. medgått tid til gjeldende standard timepris
  • Verdivurderinger. Pris: iht. avtale, men som regel mellom NOK 20.000 og 30.000 per oppdrag.
  • Forretningsprosesser: Stiftelse/kapitalforhøyelse/tingsinnskudd/fisjon/fusjon: bistand med gjennomføring av prosess og utarbeidelse av dokumentasjon ifbm. Alle typer prosesser . Pris: iht. medgått tid til gjeldende standard timepris.

 

Vi leverer ikke ordinære regnskapstjenester.
For slike henvendelser anbefaler vi at du henvender deg til en regnskapsfører som benytter Tripletex, se https://www.tripletex.no/finn-regnskapsforer/