Plassering

Vi sikter mot å ta på oss revisjonsoppdrag hvor som helst innenfor Norge, forutsatt at regnskapsinformasjon er tilgjengelig over nettet.