e-revisjon er et forholdsvis nyetablert, lite og moderne revisjonsselskap som har tatt mål av seg å være en pådriver for å effektivisere og fornye revisjonsbransjen.

Vi ønsker å utnytte mulighetene som oppstår som følge av ny teknologi, og tror at dette vil gi bedre kvalitet i revisjonen og lavere kostnader. Våre kunder har all regnskapsdokumentasjon tilgjengelig i skyen, signerer dokumenter elektronisk, m.v., og vi retter oss mot kunder som er interessert i å være med på den teknologiske utviklingen og ta i bruk nye verktøy.

Vi har nylig etablert et prosjekt for å strømlinjeforme prosessen rundt regnskapsavleggelse og revisjon, som vi kaller Digital Flyt Revisjon.

Hvis du vil bli kunde av oss, starter prosessen med å fylle ut vårt skjema for nye kunder som du finner her.