Økonomi

Hos e-revisjon er det ikke nødvendig å betale ekstra for å ha tilgang på en stab av eksperter, møtefasiliteter og administrasjonsstab for å få utført revisjonen.