e-revisjon AS består i dag av 7 høyt kvalifiserte medarbeidere med lang arbeidserfaring. Vi er alle revisorutdannet, bachelor eller master, og alle har minst 10 års arbeidserfaring.

Våre medarbeidere er lokalisert i Oslo, Tønsberg, Askim og Lillehammer. Vi har tatt konsekvensen av at ny teknologi gjør det mulig å jobbe med kunder hvor som helst i landet uavhengig av hvor vi selv har tilhold.