Fokus

Vi retter oss i første rekke mot selskaper som benytter profesjonelle regnskapsførere som har gjort regnskapsinformasjonen tilgjengelig på nettet.