Ekstern review partner

Telefon:
906 52 570
Epostadresse:
morten@aop.as

Morten Alver er assosiert medarbeider i e-revisjon, og bidrar på noen av våre mest kompliserte oppdrag.

statsautorisert revisor

HRS NHH 200?

Siv.øk. NHH 200?