Revisjonsmedarbeider

Telefon:
402 97 559
Epostadresse:
huma.malhi@e-Revisjon.no

Huma har vært tilknyttet e-revisjon siden 2017. Hun er involvert i kunder i alle bransjer, med særlig fokus på restaurant og bar virksomheter.

Chartered Public Accountant(Ireland)